દિયોદર, ભાભર, કાંકરેજ તાલુકાઓમાંથી 1161 વીજ ચોરીના કેસ ઝડપાયા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

યુજીવીસીએલ વિભાગ દ્વારા દિયોદર, ભાભર, કાંકરેજ તાલુકાઓમાંથી 1161 વીજ કનેક્શનો તપાસવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 53 વીજ ચોરીના કેસ ઝડપાયા હતા. જેમને 9 લાખ જેટલો દંડ આપવામાં આવ્યો હતો.

પાલનપુર વર્તુળ કચેરીના માર્ગદર્શન હેઠળ: દિયોદર, કાંકરેજ અને ભાભર ત્રણ તાલુકાઓમાં ગુરુવારે સર્કલ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી હતી. જેમાં પોલીસને સાથે રાખી યુજીવીસીએલ વિભાગ દ્વારા 22 ટીમો બનાવી હતી. ત્રણેય તાલુકાઓમાં મળી કુલ 1161 વીજ કનેક્શન જેવા કે જ્યોતિગ્રામ, સિડીફીટર, ફાર્મ હાઉસ, ઘર વપરાશ વગેરે વીજ કનેક્શનનો તપાસવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 53 વીજ ચોરીના કેસ ઝડપાયા હતા. 9 લાખ જેટલો દંડ આપવામાં આવ્યો હતો. દિયોદર તાલુકામાં 10 ટીમો પૈકી કુવારવા, સરદારપુરા, રૈયા, છાપરા, જસાલી, ધનકવાડા વગેરે ગામડાઓમાં 21ને વીજ ચોરી કરતા ઝડપ્યા હતા. જેમને 5,65,000નો દંડ ફટાર્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.