સુવ્યવસ્થા કા પ્રેમી

વિચાર વૈભવ
વિચાર વૈભવ

 
 
 
                                    કેવલ મનુષ્યો નહીં, જિન પદાર્થો કો સાધારણતહ હમ નિર્જીવ માનતે હૈં ઉન પર ભી ઉનકા બડા પ્રેમ રહતા થા. પુસ્તક ઐસી વસ્તુઓં સે તો વહ વિશેષ સ્નેહ રખતે થે, ઔર સબકો બડી ફિકર સે દેખતે થે. સભી વસ્તુઓ કો સુવ્યવÂસ્થત રખના ઉનકે લિયે સાધારણ- સી બાત થી. ઉનકી સબ ચીજેં સ્વચ્છ રહતી થીં ઔર ઠીક સ્થાન પર રખી જાતી થીં. વે બહુતસા કામ સ્વયં કરતે થે. મુઝે યહ દેખ કર સદા આશ્ચર્ય હોતા થા કિ ઉનકા ટેબલ ઐસા સ્વચ્છ કૈસે રહતા થા.
૧૯ર૯ મેં એક સમ્મેલન કે બાદ જવાહરલાલજી ઔર મેં ગણેશશંકર વિદ્યાર્થી કે સાથ કાનપુર આયે. હમ દોનોંકો અપને દૈનિક પત્ર ‘પ્રતાપ’ કે દફતર મેં છોડ કર વિદ્યાર્થીજી બગલ મેં અપને ઘર ગયે. વિદ્યાર્થીજી કે ટેબલકી          અવર્ણનીય દુર્વ્યવસ્થા થી. ઉનકી અનુપÂસ્થતિ મેં જવાહરલાલજીને ઉનકે ટેબલ કો પુર્ણ રૂપ સે                                        સુવ્યવÂસ્થત કર દિયા; કાગજ, પેÂન્સલ, કલમ, રોશનાઈ, ઘડી આદિ સબકો તરતીબવાર લગાયા. ઉનકે પત્રો કોં સમુચિત રૂપ સે સહજ કર ટેબલ પર ઉચિત સ્થાન પર રખા.
થોડી દેર કે બાદ જબ વિદ્યાર્થીજી આયે, તો ટેબલ કી પરિવર્તિત દશા દેખકર ઉનકો  અસમંજસ હુઆ. જિસ પ્રકાર કે ગોસ્વામી  તુલસીદાસજીકો  જા દુઃખ હુઆ થા કિ ચોરોં સે રક્ષા કરને કે લિયે રામચન્દ્રજીકો ઉનકે યહાં પહરેદારી કરની પડતી થી, ઉસી પ્રકાર ગણેશજીકો ભી ખેદ હુઆ કિ ઉનકી લાપરવાહી કે કારણ જવાહરલાલજીકો ઈતના કષ્ટ ઉઠાના પડા. 
શ્રીપ્રકાશ

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.