ડો.સેમ્યુઅલ જાનસન

વિચાર વૈભવ
વિચાર વૈભવ

  ડો.સેમ્યુઅલ જાનસન 
અંગ્રેજીનો પહેલો શબ્દકોશ બનાવનાર  ડો. જાનસને શબ્દોને કક્કાવારી  પ્રમાણે  લખ્યા. પરંતુ શબ્દની  આગળ  અર્થ  લખવાને  બદલે  અર્થ ઘટન લખ્યું. દા.ત., સિગારેટ’નો  અર્થ એમણે  લખ્યો -‘સિગારેટ કાગળમાં વીંટાળેલી  તમાકુ છે, જેની  એક તરફ  ધુમાડો  હોય છે, અને  બીજી  બાજુ એક  બેવકૂફ.’
રીત ઃ 
ડોકટર  જાનસન  ખાવા-પીવાના  ખૂબ જ શોખીન  હતા.એમના  મિત્રો જાણતા  હતા કે  કાકડી  પ્રત્યે  એમને  ખૂબ  જ ચીડ હતી.
એક વાર  એમને  ચીડવવા માટે જ એમના એક  મિત્રે પૂછ્યું ઃ ‘ડોકટર  જાનસન ,આપના  ખ્યાલ ઃ મુજબ કાકડી  ખાવાની  સારી  રીત કઈ છે?’
ડોકટર  જાનસન  સમજી તો ગયા  કે આ પૂછવાનો હેતુ શું છે, પણ  એમણે  તો  એવો ભાવ વ્યક્ત કર્યો કે  જાણે એમને ખરાબ ન લાગ્યું  હોય. એમણે  કહ્યું ઃમારા ખ્યાલ  મુજબ  પહેલાં  એને  બરાબર  ધોઈ  નાંખવામાં આવે. પછી એના  નાના કકડા  કરવામાં  આવે . બને તો સિરકા  યા  સલાહ  પણ  એમાં  ભેંળવવામાં આવે અને…’
વચ્ચે જ એમનો મિત્ર ખુશ  થતાં  બોલ્યોઃ ‘અને પછી  એ ખાવામાં  આવે?’ 
‘જી ના, ડોકટર જાનસને  કટાક્ષમાં  કહ્યું ઃ ‘આ  તૈયાર  કરેલી  પ્લેટને  ધીમેથી  ઉઠાવીને  નજદીકની  બારીમાંથી  નીચે  ફેંકી  દેવામાં   આવે.’  અને ગુસ્સાથી બોલ્યા ઃ ‘ભલા, આ પણ  કોઈ  ખાવાની  વસ્તું છે. ?   
-યશવંત કડીકર

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.