ફ્રૂટ માર્કેટ તેમજ રિટેલ શાકભાજી માર્કેટમાં તોલમાપમાં ઓછું વજન આપતા 22 વેપારીઓને દંડ ફટકાર્યો

મહેસાણા
મહેસાણા

વિસનગર ગંજબજારમાં આવેલા ફ્રૂટ માર્કેટ તેમજ રિટેલ શાકભાજી માર્કેટમાં વેપારીઓ દ્વારા તોલમાપમાં ઓછું વજન આપતા હોવાની ફરિયાદને આધારે તોલમાપ વિભાગ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ફ્રૂટ માર્કેટ તેમજ રિટેલ શાકભાજી માર્કેટમાં સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવ યોજી તોલમાપમાં ઓછું વજન આપતા હોવાથી સ્થળ પર દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં તોલમાપના અધિકારીઓએ ફ્રૂટ તેમજ રિટેલ શાકભાજીના મળી કુલ 22 વેપારીઓને 17,500નો દંડ ફટકાર્યો હતો. આમ સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવ થતા બીજા વેપારીઓમાં પણ ફફડાટ મચી જવા પામ્યો હતો.

વિસનગર ગંજબજારમાં આવેલા: ફ્રૂટ માર્કેટના વેપારીઓ દ્વારા તોલમાપમાં ઓછું વજન આપતા હોવાની ફરિયાદ વિસનગર તાલુકા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળમાં કરવામાં આવી હતી. જે ફરિયાદને આધારે ગ્રાહક સુરક્ષા દ્વારા જિલ્લા તોલમાપ અધિકારી આર.ડી.પટેલની સૂચનાથી સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવ યોજી હતી. જેમાં ગંજબજારમાં ફ્રૂટ માર્કેટ તેમજ રિટેલ શાકભાજી માર્કેટમાં વેપારીઓને ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં બંને માર્કેટમાંથી તોલમાપમાં ઓછું વજન આપતા 22 વેપારીઓ ઝડપાયા હતા. જે તમામ 22 વેપારીઓને સ્થળ પર જ 17,500નો દંડ ફટકાર્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.