વિદેશી દારૂના જથ્થા ઉપર બુલડોઝર ફેરવી સક્ષમ અધિકારીઓની રૂબરૂમાં જથ્થાનો નાશ કરાયો

મહેસાણા
મહેસાણા

ઊંઝા પોલીસે અગાઉ રેડ દરમિયાન પકડેલા વિદેશી દારૂના જથ્થા ઉપર બુલડોઝર ફેરવી સક્ષમ અધિકારીઓની રૂબરૂમાં જથ્થાનો નાશ કરાયો હતો.

ઊંઝા પોલીસે અગાઉ રેડ દરમિયાન પકડાયેલા ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કર્યો હતો. જેમાં ઊંઝા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દરજી તેમજ ઊંઝા મામલતદાર, નાયબ મામલતદાર અને નાયબ કલેક્ટર સહિત પોલીસ કાફલો હાજર રહ્યો હતો અને ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો નાશ કરાયો હતો. કુલ 97 ગુનાઓમાં પકડાયેલા તારીખ 04/10/2023 સુધીનો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો નાશ કરવા અંગે એડીશનલ જ્યુડી, મેજિસ્ટ્રેટના હુકમના આધારે નાશ કરાયો હતો.

ઉંઝા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા ઉંઝા ટાઉનમાં ઉંઝાથી પાટણ જતા રોડ ઉપર આવેલા હેલીપેડની જગ્યાએ બ્રાન્ડના પત્રક મુજબનો ગુનાવાઇઝ મુદ્દામાલ મુજબનો કુલ બોટલ નંગ-36,492 કિં.રૂ. 88,08,739ના મુદ્દામાલ ઉપરોકત એફ.એસ.એલ સેમ્પલ બોટલ તથા રિઝર્વ સેમ્પલ બોટલ મળી કુલ બોટલ નંગ 470 જેની કિંમત 1,78,706 રૂપિયા બાદ કરી નાશપાત્ર બોટલ નંગ-36,022 કિમત 86,30,033 રૂપિયા થાય છે. જેના ઉપર રોલર ફેરવી બોટલો તેમજ ટીન તોડીને નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.