બનાસકાંઠામાં જિલ્લામાં કોરોનાનો એકપણ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયો નથી – કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલે…

nxMzhFawhJY
બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠામાં જિલ્લામાં કોરોનાનો એકપણ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયો નથી – કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલે…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.