ડીસામાં સરકારી હોસ્પિટલ પાસે બે યુવકો પર હુમલો કરનારા બે ઝડપાયા પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી કુહાડી જપ્ત કરી


ડીસામાં સરકારી હોસ્પિટલ પાસે બે યુવકો પર હુમલો કરનારા બે ઝડપાયા પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી કુહાડી જપ્ત કરી


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.