પાટણના રેલવે ગરનાળા નજીક પાર્ક કરેલી કારમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા અફરા તફરી મચી


પાટણના રેલવે ગરનાળા નજીક પાર્ક કરેલી કારમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા અફરા તફરી મચી


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.