ડીસામાં બટાટા નીકળવાની સીઝન પુરજોશમાં, શરૂઆતમાં જ પોષણક્ષમ ભાવો ન મળતાં ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન


ડીસામાં બટાટા નીકળવાની સીઝન પુરજોશમાં, શરૂઆતમાં જ પોષણક્ષમ ભાવો ન મળતાં ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.