25 વર્ષ પછી મંદિરના ચાચર ચોકમાં ભાગવત કથા શક્તિપીઠ અંબાજીમાં ખાતે પોથીયાત્રા યોજાઇ, પહેલાં દિવસે જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.