હિન્દુ હિત રક્ષા સમિતિનો વિરોધ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી હાથોમાં ‘મોહનથાળ ચાલુ કરો ચીકી નાબૂદ કરો’ના પોસ્ટર સાથે વિરોધ દર્શાવ્યો  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.