સાતલપુર તાલુકાના મઢુત્રા પાસેથી પસાર થતી માઇનોર કેનાલમાં ભંગાણ સર્જાતા ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.