સરકારી નોકરી હશે તો રેશનકાર્ડનો લાભ નહીં મળે આર્થિક સદ્ધર લોકો રેશનકાર્ડથી અનાજ નહીં મેળવી શકે, ડીસા મામલતદારે NFSA યોજનામાંથી નામ પાછું ખેંચવા અપીલ કરી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.