શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરમાં મોહનથાળ મળશે સરકારનો નિર્ણય આવતાં ભક્તોમાં ખુશી, લોકોએ રાત્રી ધરે દિવા પ્રગટાવી વધામણાં કર્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.