યુવકને ચોકીએ બોલાવી પટ્ટાથી માર માર્યો પરિવારજનોએ કહ્યું- માર માર્યા બાદ જમાદાર હોસ્પિટલ લઈ જવા ઘરે આવ્યો; જમાદારે કહ્યું- આ બધુ ખોટું છે  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.