મંદિરના પરિસરમાં મોબાઇલ પર પ્રતિબંધને લઇ કડક સૂચન અપાઈ; છતા મોબાઈલ સાથે અનેકો યાત્રાળુઓ જોવા મળ્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.