બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં માત્ર 5 ટકા જ પાણી, ધાનેરા, ડીસા અને પાથાવાડાના 219 ગામોમાં પીવાના પાણીની તંગી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.