બટાટાની ખર્ચાળ ખેતી અને પૂરતા ભાવ ના મળતા ખેડૂતો અન્ય ખેતી તરફ વળ્યાં, વાવેતરમાં 21 ટકાનો ઘટાડો  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.