પાલનપુરમાં ડમ્પિંગ સાઈડ પર 400 ટન કચરો પ્રોસેસ થશે,નવી મશીનરી ઇન્સ્ટોલ થતાં બે વર્ષમાં કચરો ખાલી કરવાનો નિર્ધાર  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.