નવી સરકારના મંત્રી મુકેશ પટેલે માઁ અંબાના ચરણોમાં શીશ નમાવી આશીર્વાદ મેળવ્યો, ગર્ભગ્રહમાં માતાજીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.