ડીસા પંથકના વાતાવરણમાં ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ; ખેડૂતોના તૈયાર પાકને નુકસાનની શક્યતા; વારંવાર વાતાવરણમાં પલટો આવતા ખેડૂતો ચિંતિત  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.