ડીસા તાલુકા પંચાયતની મુદ્દત પૂર્ણ વહીવટદાર તરીકે પ્રાંત અધિકારીની નિમણૂંક કરાઈ; ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થાય ત્યાં સુધી વહીવટદાર નીતિ વિષયક નિર્ણયો લઇ શકશે  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.