ડીસા એરપોર્ટ શરૂ કરવા રાજ્યસભા સાંસદની માગ દિનેશ અનાવાડીયાએ રાજ્યસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, એરપોર્ટ ચાલું થતાં ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ રાજસ્થાનના વિકાસને વેગ મળશે  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.