ડીસામાં SCW હાઇસ્કુલનું નામ બદલવાની માગ ABVPએ સ્વતંત્ર સેનાનીના નામ પરથી શાળાનું નામ રાખવા ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી, 15 દિવસમાં નામ નહીં બદલાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.