ડીસામાં પંચાયતોની ચૂંટણી લઈને બુથ સશક્તિકરણ અભિયાન યોજાયું, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતા કબજે કરવા ભાજપની કવાયત  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.