ડીસામાં જિલ્લાકક્ષાના કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગ મંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી મંત્રીના હસ્તે ધ્વજવંદન ભવ્ય પરેડ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.