ડીસામાં જમીન કૌભાંડ મુદ્દે નામદાર કોર્ટે કેસની ગંભીરતા જોતા આરોપીના જામીન નામંજૂર કર્યા; ત્રણ આરોપીઓ પકડાયા; અન્ય હજુ ફરાર  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.