ડીસામાં જંત્રીના ભાવ વધારા સામે વિરોધ બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું; જંત્રીનો ભાવ ઓછો અથવા સમય વધારવાની માગ કરાઈ  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.