ડીસામાં આરોગ્ય વિભાગે રાત્રે ઘરે ઘરે જઈ બ્લડ સેમ્પલ લીધા; 600 લોકોના બ્લડ સેમ્પલ લઈ લેબમાં તપાસ માટે મોકલ્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.