ડીસામાં આજે 12 ડીગ્રી તાપમાન નોંધાયું, એક જ દિવસમાં તાપમાનમાં 2.7 ડીગ્રીનો વધારો, લગ્નસરાની સીઝનમાં લોકોને ઠંડીથી રાહત મળી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.