ડીસાના ખેડા ગામના યુવા ખેડૂતે ટામેટાની ખેતીમાંથી લાખોની કમાણી કરી, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના માર્ગદર્શન હેઠળ ખેતી કરી અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.