ડીસાના કાંટ ગામે કાશ્મીર જેવો માહોલ સર્જાયો ગાડીઓ પર બરફ જામ્યો બરફ જામતા લોકોએ ઠંડીનો આનંદ માણ્યો  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.