ગબ્બર તળેટી ‘જય જય અંબે’ના નાદથી ગુંજી ઉઠી પરિક્રમાના છેલ્લા દિવસે બ્રાહ્મણ સમાજના લોકોએ 51 શક્તિપીઠની પરિક્રમા કરી, અંબાજી થી DJ સાથે નાચતા ગાતા ગબ્બર તળેટી પહોંચ્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.