અંબાજી મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરવા આવ્યા; ગુજરાતી સિંગર જયકર ભોજકે મંદિરમાં ભજન ગાયું  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.