સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ 3 પી.આઈ અને 7 પી.એસ.આઈ ની આંતરિક બદલીઓના હુકમ કર્યા

સાબરકાંઠા
સાબરકાંઠા

લોકસભા 2024ની સામન્ય ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા બાદ આચારસંહિતા પૂર્ણ થઈ છે. ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા વિજય પટેલે 3 PI અને 7 PSIની આંતરિક બદલીઓના હુકમ કર્યા છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર, હિંમતનગર સાયબર પોલીસ સ્ટેશન અને હિંમતનગર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના 3 PI અને હિંમતનગર સીટી ટ્રાફિક, ઇડર પોલીસ સ્ટેશન, એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન, હિંમતનગર નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ઇડર પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 અને લીવ રિઝર્વમાં 2 PSIની બદલીઓ કરવામાં આવી છે. જ્યારે હિંમતનગર સીટી ટ્રાફિકના PSIને હાઇવે ટ્રાફિકનો વધારાનો ચાર્જ આપવામાં આવ્યો છે.

સાબરકાંઠામાં 3 PIની ક્યાં કરાઇ બદલી?

પી.એમ.ચૌધરીની ઇડર પોલીસ સ્ટેશનથી હિંમતનગર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઇ

સી.જી.રાઠોડની હિંમતનગર સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ઇડર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઈ

બી.પી.ડોડીયાની હિંમતનગર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાંથી હિંમતનગર સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઇ

સાબરકાંઠામાં 7 PSIની ક્યાં બદલી કરાઈ?

એ.બી.શાહની હિંમતનગર સીટી ટ્રાફિકમાંથી જાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઈ

જે.ડી.પટેલની ઇડર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઈ

એ.જે.શાહની હિંમતનગર લીવ રિઝર્વ માંથી ઇડર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઇ

ટી.જે.દેસાઈની હિંમતનગર એ-ડિવિઝનમાંથી હિંમતનગર સીટી ટ્રાફિકમાં બદલી કરાઇ અને હાઇવે ટ્રાફિકનો વધારાનો ચાર્જ સોંપ્યો.

એ.આર.જાદવની ઇડર પોલીસ સ્ટેશનથી હિંમતનગર નાયબ પોલીસ અધિક્ષક કચેરીમાં કરાઇ

કે.જી.દેસાઈની હિંમતનગર નાયબ પોલીસ અધિક્ષક કચેરીમાંથી હિંમતનગર લીવ રિઝર્વમાં કરાઈ

એ.બી.ચૌધરીની હિંમતનગર લીવ રિઝર્વમાંથી હિંમતનગર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરાઈ


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.