વાવ પંથકમાં ૧૦ ઈંચ વરસાદથી ૩૦૦ હેકટરથી વધુ જમીન અને પાકનું ધોવાણ

એક સપ્તાહ અગાઉ વાવ પંથકમાં ૧ર કલાકમાં ૧૦ ઈંચ વરસાદ ખાબકતા વાવ પંથકના વાંઢીયાવાસ, વાવડી, માલસણ, વાવ, મોરીખા, માડકા અતિ પુરગ્રસ્ત ગામોના ઘરોમાં અને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. માડકા ગામની જિલ્લા કલેકટરે રૂબરૂ મુલાકાત લઈ પરિÂસ્થતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. માડકા ગામે સતત ત્રણ દિવસ સુધી પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો. હાલની પરિÂસ્થતિ જાતાં વાવ પંથકના ઉપરોકત ગામોના ખેતરોમાં પાણીનો જથ્થો હજુ પડયો છે. જાકે આ પંથકમાં ૩૦૦ હેકટરથી વધુ જમીનનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. ખેતરોમાં ખાડા પડી ગયા છે, તો બીજી તરફ મોંઘાદાટ છાણીયા ખાતર અને બિયારણો લાવી વાવેતર કરેલા પાકનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. વધુમાં વાંઢીયાવાસ, વાવડી, મોરીખા, માડકા માલસણ વિસ્તારની ૩૦૦ ેહેકટરથી વધુ જમીનના ખેતરોમાં ભરેલા પાણી દિવસો સુધી સુકાય તેમ નથી. જેથી કરીને આ વિસ્તારનો ખેડૂત અતિ ભારે વરસાદથી દેવાના ડુંગર નીચે આવી ગયો છે. સત્વરે વાવ પંથકના પૂરપીડીત એવા વાવ,વાંઢીયાવાસ, માડકા, વાવડી, માલસણ, મોરીખા પંથકના પીડીત ખેડૂતોની રાજય સરકાર ગંભીર નોંધ લઈ સ્પે.પેકેજ રૂપે સહીત વળતર આપે તે જરૂરી છે. ચોમાસાના વધુ પડતા વરસાદથી જમીનના ધોવાણ અને પાણીના ભરાવાના લીધે આ પંથકનો ખેડૂત રવિપાક લેવાને લાયક પણ રહ્યો નથી. હાલની પરિÂસ્થતિ જાતાં ૩૦૦ હેકટરથી વધુ જમીનમાં ધોવાણ, પાક ધોવાણ અને પાણીનો પ્રવાહ જાવા મળી રહ્યો છે જેની રાજય સરકાર ગંભીર નોંધ લે તે જરૂરી છે.
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.