રાધનપુર તાલુકાના મોટીપીપળી ગામે રૂ.૧૧ લાખના ખર્ચે નવીન રસ્તાઓનું નિર્માણ

 
 
                            રાધનપુર તાલુકાના મોટીપીંપળી ગામે ઉત્સાહી સરપંચ ચેતનાબેન મુકેશભાઈ રાવલ અને તેમના ચૂંટાયેલા સદસ્યો દવારા ગામમાં વિકાસ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.એ.ટી.વી.ટી.ની ગ્રાન્ટ છ લાખ રૂપિયા અને નાણાપંચની ગ્રાન્ટ પાંચ લાખ રૂપિયા મળીને કુલ અગિયાર લાખની ગ્રાન્ટમાંથી હાઇવેથી રબારી-આયર સમાજના મોહલ્લામાં જવાનો રસ્તો રૂ.૩ લાખના ખર્ચે, કોલીવાડા રોડથી નીચાણવાળા દરબારવાસ સુધી રૂ.૩ લાખ,કોલીવાડા રોડથી દિનેશભાઇ રાવલના ઘર સુધી રૂ.૨ લાખ,હાઇવેથી હરિજન વાસ સુધી રૂ.૧ લાખ અને દરબારવાસમાં રૂ.૨ લાખ મળીને કુલ રૂ.૧૧ લાખના ખર્ચે પાકા રસ્તા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.સરપંચ ચેતનાબેન મુકેશભાઈ રાવલના જણાવ્યા મુજબ ગામમાં પાકા રસ્તાઓ તૈયાર થતા લોકોને ઉત્તમ સગવડો મળી રહેશે.
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.