પાટણ પાલિકામાં 45 એપ્રેન્ટિસ માટે 445 અરજીઓ આવી.

પાટણ
પાટણ

પાટણ  : પાટણ નગરપાલિકામાં 2021માં લેવાયેલા એપ્રેન્ટિસ 40 કર્મચારીઓની મુદત પૂરી થતાં તેમના સ્થાને નવા 45 કર્મચારીઓને નોકરીમાં રાખવા માટે મંગાવાયેલી અરજીઓ અંતર્ગત 445 જેટલી અરજીઓ આવી હતી. જે પૈકી 220 જેટલા પાટણના સ્થાનિક હોય તેવા ઉમેદવારોને અલગ તારવવામાં આવ્યા હતા.

તેમાંથી 80 જેટલા ઉમેદવારોનો ઇન્ટરવ્યુ પાટણ નગરપાલિકા ખાતે યોજાયા હતો. કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને બેંક ઓફીસ આસિસ્ટન્ટની 45 જગ્યાઓ કે જે એક વર્ષ માટેની વેલીડીટી ધરાવે છે. તેવી આ એપ્રેન્ટિસની જગ્યા માટે બોલાવ્યા હતા.

આ ઈન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા દરમિયાન પાલિકા નાં નવ નિયુક્ત ચીફઓફીસર પંકજભાઈ બારોટ, પ્રમુખ સ્મીતાબેન પટેલ, ઉપપ્રમુખ ધર્મેશ પ્રજાપતિ, લીગલ કમિટીનાં ચેરમેન હિનાબેન શાહ, પક્ષનાં નેતા દેવચંદભાઇ પટેલ તથા કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.