પાટણ જિલ્લા પુરવઠા વિભાગની ઓનલાઈન વેબસાઈડ એક સપ્તાહથી બંધ રહેતા અરજદારોને ધરમ ના ધક્કા

પાટણ
પાટણ

ફરજ પરના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને પણ વેબસાઈડ ક્યારે ચાલુ થશે તેની ચોક્કસ માહિતી ન હોવાનું જણાવ્યું: પાટણ જિલ્લા પુરવઠા વિભાગની વેબસાઈડ છેલ્લા એક સપ્તાહ થી બંધ હોય રાશન કાર્ડ ની કામગીરી માટે આવતાં અરજદારો ને ધરમના ધકકા ખાવા પડી રહ્યા છે. પાટણ શહેર અને ગ્રામ્ય પુરવઠા વિભાગના રાશનકાર્ડની સુધારા વધારાની કામગીરી માટે આવેલા અરજદારોને ઓનલાઇન કામગીરી બંધ હોવાથી હેરાન પરેશાન થવું પડતું હોય છે.

આ બાબતે પાટણ શહેર પુરવઠા અધિકારી દ્વારા અરજદારોને જણાવવામાં આવે કે હજુ સુધી સરકારમાંથી વેબસાઈડ ચાલુ થયેલ નથી અને વેબસાઈડ કયારે ચાલુ થશે તે નક્કી નહિ માટે કામગીરી હજુ સુધી બંધ હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું.

પાટણ પુરવઠા વિભાગની કામગીરી ઓનલાઇન ક્યારે ચાલુ થશે તે બાબતની કોઈ જાણકારી હાલ કચેરીમાં કોઈ પાસે જાણવા મળતી નથી ત્યારે પાટણ પુરવઠા કચેરીમાં પાટણ જિલ્લા આરોગ્ય કચેરીના મા કાર્ડ વિભાગના કર્મચારી પણ મા કાર્ડની કામગીરી, રેશનકાર્ડ ઓનલાઈન  કામગીરી બંધ હોવાથી કામગીરી ના થતા તેઓ પણ આ બાબતે કચેરી ખાતે સંપર્ક કરવા જાણકારી માટે આવ્યા હતા પાટણ પુરવઠા ની રાશનકાર્ડની ઓનલાઈન ચકાસણી ના થતા મા કાર્ડના અરજદારોના કામ પણ ઓનલાઈન સિસ્ટમ બંધ હોવાના કારણે અટક્યા હોત લોકોને પારાવાર હેરાનગતિ ઉઠાવવાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે ઓનલાઈન સિસ્ટમ કાયૅરત બને તે માટે પ્રયત્ન શિલ બને તેવી અરજદારો મા માગ પ્રબળ બની છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.