સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં જામેલી ઝાડી ઝાંખરા સહિતની ગંદકી ની સફાઈ કરવા સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન ની રજૂઆત..

પાટણ
પાટણ

પાટણ : પાટણ તાલુકા પંચાયત ના સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન નરેશભાઈ પરમાર દ્વારા મંગળવારના રોજ નર્મદા જળસંપતિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગના મુખ્ય ઈજનેર ને માતપુર થી બાલીસણા અને કમલીવાડા ને જોડતી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં જામેલી ગંદકીની તાત્કાલિક સફાઈ કરવવા લેખિતમાં પત્ર લખી રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતુ.

પાટણ તાલુકા પંચાયત સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન નરેશભાઈ પરમાર મુખ્ય ઈજનેર ને લખેલ લેખિત પત્ર માં જણાવ્યું હતું કે ઉપરોક્ત વિસ્તારના ખેડૂતો દ્વારા તેઓ સમક્ષ રજુઆત કરવામાં આવી હતી કે ઉપરોક્ત સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં અસહ્ય ઝાડી ઝાંખરા ઉગી નિકળેલા હોય.

જેના કારણે સિંચાઇ નાં પાણી માટે ખૂબ હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે ત્યારે ઉપરોકત સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં જામેલી ગંદકીને તાત્કાલિક ધોરણે દુર કરી વિસ્તારના ખેડૂતો ભોગવવી પડતી હાલાકી દુર કરવા તેઓ દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.