યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવનાર પરિક્ષાઓ ઓનલાઇન લેવા એન એસ યુ આઈ એ માંગ કરી.

પાટણ
પાટણ

પાટણ 
પાટણ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓકટોબર – ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ માં યોજાનાર યુજી અને પીજીની પરીક્ષાઓ ઓનલાઇન યોજવામાં આવે તેવી માંગ સાથે વિદ્યાર્થી સંગઠન એન એસ યુ આઈ દ્વારા શુક્રવારના રોજ કુલપતિને આવેદનપત્ર આપી રજુઆત કરવામાં આવી હતી. એન એસ યુ આઈ દ્વારા આપવામાં આવેલા આવેદનપત્ર માં જણાવ્યા મુજબ આગામી ઓકટોબર ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ ની પરીક્ષાઓ યુનિવર્સિટીના એકેડમી કેલેન્ડરનો ભંગ કરી સ્નાતક સેમ.૧-૩-૫ અને અનુસ્નાતક ૧-૩ ની પરિક્ષા ડીસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં શરુ થઇ રહી છે જેના લીધે આગામી સત્ર મોડુ શરુ થઇ શકે છે. જયારે ગુજરાત , એમ.એસ. અને નર્મદ યુનિવર્સિટીએ પોતાના એકેડેમી કેલેન્ડર મુજબ આગામી સત્ર મોડુ ન થાય તેને ધ્યાને લઇ ઓકટોબર ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ ની પરીક્ષાઓ ઓનલાઇન લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

હાલમાં એલઆરડી અને ગ્રામસેવકની પરીક્ષાઓ શરુ થઇ રહી છે .જે અંદાજે દોઢ થી બે મહિના સુધી ચાલશે તેવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓ આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરે છે. ત્યારે આ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓ સક્ષમ ન હોઇ આ પરીક્ષાઓ ઓનલાઇન લેવામાં આવે તેવી વિદ્યાર્થી સંગઠને કુલપતિને રજુઆત કરી હતી. તો આ રજુઆત મામલે કુલપતિએ આગામી કારોબારીની બેઠકમાં વિદ્યાર્થી હીતમાં નિર્ણય લેવા હૈયાધારણા આપી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.