કાકોશી ગામે બાવળના સામ્રાજ્યને દૂર કરવા વાહન ચાલકોની માંગ

પાટણ
પાટણ

સિધ્ધપુર તાલુકાના કાકોશી ગામે થી બહાર મેથાણ, વઘરોલ, ડિન્દ્રોલ, સાસમ, પાલનપુર જવા માટે ઠાકોરવાસ ભગવાનપુરા થઈને એસ.ટી બસો પસાર થાય છે. ત્યાં ભગવાનપૂરા ઠાકોરવાસ કાકોશી રોડ પરથી બન્ને સાઈડ પર હડકાયા બાવળનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. હડકાયા બાવળની વાડને કારણે એસ.ટી બસ કે પ્રાઇવેટ સાધનો નીકળવામાં તકલીફ પડી રહી છે. જ્યારે બીજી બાજુ બાવળના ઝાડને કારણે સામેથી આવતા વાહનો દેખાતા નથી. પરિણામે ભયંકર અકસ્માત થવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે. આ રૂટ પરથી પસાર થતા એસ.ટી બસના ડ્રાઇવરને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ઝાડને કારણે બસની બારી પાસે બેઠેલા મુસાફરોને પણ હાની થવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે. જો આ બાવળને કાપવામાં નહીં આવે તો મુસાફરો સાથે બસને પણ નુકસાન થવાની સંભાવના સતાવી રહી છે. ગ્રામ પંચાયત કાકોશીએ વિસ્તારના સભ્ય બધાને રજૂઆત કરવામાં આવી છતાં કોઈ પરિણામ આવેલ નથી. તો સંબંધિત તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે રોડ ઉપર પથરાયેલા બાવળના સામ્રાજ્યને દૂર કરવામાં આવે તેવી વાહન ચાલકોની લાગણી અને માંગણી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.