હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા આખરી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરાઇ

પાટણ
પાટણ

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ દ્વારા આગામી તારીખ 16 ડિસેમ્બરના રોજ યુનિવર્સિટી કોર્ટ (સેનેટ)ની 48 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાનાર છે, જેમાં કુલ 15 મતદાર વિભાગના 18031 મતદારો મતદાન કરશે.

યુનિવર્સિટી દ્વારા ફાઇનલ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરી યુનિવર્સિટીના પોર્ટલ પર મુકવામાં આવી છે. આ મતદાર યાદી 24 નવેમ્બરથી વેચાણથી પણ મળી શકશે.એમ યુનિવર્સિટીના સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું. યુનિવર્સિટી કોર્ટની જુદા જુદા 15 મતદાર વિભાગોની કુલ 48 બેઠકો માટે 16 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી યોજાશે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 15 મતદાર વિભાગોના 18031 મતદારો મતદાન કરશે. યુનિવર્સિટીની મતદાર યાદી વેબસાઈટ પર મૂકી દેવામાં આવેલ છે જેમાં કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના નામ અંગે જોઈ શકશે. સેનેટના કુલ 15 મતદાર વિભાગો માટે 16 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી યોજાનાર છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.