રાધનપુર તાલુકાના લોટીયા – ઠીકરિયા ગામના ખેડૂતોએ આવેદનપત્ર આપ્યું

પાટણ
પાટણ

રાધનપુર તાલુકાના લોટીયા – ઠીકરિયા ગામના ખેડૂતોને ગત વર્ષે થયેલ કમોસમી વરસાદમાં નુકશાની વળતર પેટે સહાય ચુકવવામાં સરકાર દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈને ખેડૂતોને પિયતના દાખલાની જરૂરિયાત ઊભી થવા પામી છે જેને લઇને નર્મદા નિગમ વિભાગના કમાંડ એરિયામાં આવતા ખેડૂતોને પિયતના દાખલા નર્મદા કચેરીમાંથી મેળવવા  દાખલા ફ્રી વશુલાત ની મુક્તિ મેળવવા મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારી અને મામલતદાર ને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

તાલુકાના લોટીયા – ઠીકરિયા ગામના ખેડૂતોને નર્મદા વિભાગના કમાન્ડ એરિયામાં આવતા હોવાથી બંને ગામના ખેડૂતો નર્મદા ના પાણી થી વંચિત છે અને બન્ને ગામના ખેડૂતો દ્વારા ગામના તળાવ અને બોર ના પાણી પર આધારિત છે. ગત વર્ષે કમોસમી વરસાદ ના કારણે કેટલાક ખેડૂતોને પાક નષ્ટ થયો હતા. જેને લઇને સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને ખેડૂતોને પિયત ના દાખલાની જરૂરિયાત ઊભી થવા પામી છે.નર્મદા વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી પિયત ના દાખલાની ફ્રી વશુલાત કરવામાં આવે છે અને ખેડૂતો સિંચાઇનું પાણી મળતું ન હોવાથી ફ્રી ભરવાની મુક્તિ મળે અને  તલાટી દ્વારા આપવામાં આવતા પિયતના દાખલા ફોર્મમાં સ્વીકારવા ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.

આ બાબતે લોટીયા ગામના ખેડૂતએ જણાવ્યું હતું. કે કમોસમી વરસાદના કારણે કરેલ પાક નષ્ટ થયો હતો જેને લઇને સરકાર દ્વારા વળતર આપવામાં આવી રહ્યું છે.  તેમાં પિયત ના દાખલાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. લોટીયા – ઠીકરિયા ગામ નર્મદા વિભાગ ના કમાંડ એરિયામાં આવતું હોવાથી નર્મદા નું પાણી અમોને મળતું નહિ અને અમારે પિયત ના દાખલા નર્મદા કચેરીમાં થી મેળવવા પડે છે જેમાં દાખલા ના ૮૦૦/ ૧૬૦૦ રૂપિયા જેટલા ચૂકવવા પડે છે. અમો નર્મદા નું પાણી મળતું નહિ તો કઈ રીતે ફ્રી ભરીયે તેથી  લોટીયા – ઠીકરિયા ગામને નર્મદા ના પિયતના દાખલા થી મુક્તિ આપવામાં આવે અને અમોને પિયત મુજબ વળતર આપવામાં આવે અને અમો ખેડૂતો બોર ,ચેકડેમ ,તળાવ નું પાણી થી ખેતી કરીએ છીએ જેથી નર્મદા ના પિયતના દાખલા થી મુક્તિ મેળવવા માંગ કરી રહ્યા છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.