સરસ્વતી તાલુકાના મોરપા ગામે રાત્રી સભાની મુલાકાત લેતાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી..

પાટણ
પાટણ

પાટણ : જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા રાત્રી સભામાં મોરપા .તા.સરસ્વતી ગામની મુલાકાત લીધી હતી તેઓએ પોતાની આ મુલાકાત દરમિયાન ઇ-શ્રમકાર્ડ ,આયુસ્યમાંન કાર્ડ,, 100 ટકા રસીસરણ સહિત સરકારની અનેક વિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે ગ્રામજનોને માહિતગાર કરી ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી થી માહિતગાર થાય તે માટે ખેડૂતોને બુક નું વિતરણ તથા કોરોના વોરીયસોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ સભામાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ની સાથે ખેતીવાડી અધિકારી શૈલેષભાઈ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી સી બી લીંબચીયા, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ,તલાટી ક્રમ મંત્રી,ટી એલ ઇ રસિકભાઈ ,સરપંચ,ગ્રામ પંચાયત ના સભ્યો,આરોગ્ય સ્ટાફ, ગ્રામ સેવક, આંગણવાડી કાર્યકર તથા તેડાગર તથા ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા લાભાર્થીઓને ઇ-શ્રમકાર્ડ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.