પાટણ આર્ટ્સ કોલેજ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ખાતે ફાયર સ્ટાફની ભરતીની શારીરિક ક્ષમતા કસોટીનો પ્રારંભ

પાટણ
પાટણ

શારીરિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર અને હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આર્ટ્સ કોલેજના ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજે શનિવારથી 2 દિવસીય શારીરિક ક્ષમતા કસોટીની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો હતો. નોંધનીય છે કે ગાંધીનગર અને અમદાવાદ ઝોનની જુદી-જુદી નગરપાલિકાના ફાયર સ્ટાફની ભરતી માટે આ શારીરિક ક્ષમતા કસોટીનું આયોજન કરાયું છે.

આજે શનિવારે અને પ્રથમ દિવસે ગાંધીનગર ઝોનની પાટણ, મહેસાણા, પાલનપુર, મોડાસા, માણસા અને હિંમતનગર એમ 6 નગરપાલિકાની ફાયર સ્ટાફની ભરતી માટે 800થી વધુ ઉમેદવારો આવ્યા હોવાનું યુનિવર્સિટી શારિરીક શિક્ષણ વિભાગના હેડ ચિરાગ પટેલે જણાવ્યું હતું

પાટણ આર્ટસ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજથી ગાંધીનગર ઝોનની પાટણ, મહેસાણા, પાલનપુર, મોડાસા, માણસા અને હિંમતનગરના ફાયર સ્ટાફ ભરતી માટે 800થી વધુ ઉમેદવારોની શારીરિક પરીક્ષાનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં સ્વિમિંગ, ઊંચી કૂદ, લાંબી કુદ, 50 મીટર હોર્સ પાઈપ દોડ, 400 મીટર દોડ, મેડીકલ, તેમજ રસ્સાચડ જેવી શારિરીક ક્ષમતા કસોટીની શારીરિક પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.