પ્રિ-મોન્સુન કામગીરી અંતગૅત પાટણનાં આનંદ સરોવર કેનાલ થી ટેલિફોન એક્સ્ચેન્જ સુધીની કેનાલની સફાઈ હાથ ધરાઈ

પાટણ
પાટણ

જિલ્લાનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં નગરપાલિકા દ્વારા સાફ-સફાઇ અભિયાન હાથ ધરાયુ: દર વર્ષે ચોમાસા પૂર્વે પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી પ્રત્યેક જિલ્લામાં હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે જેને ધ્યાનમાં લઈને આગામી સમયમાં સંભવિત પુર-વાવાઝોડા અને વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લામાં આગોતરી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. કામગીરીમાં જિલ્લાની નગરપાલિકા દ્વારા સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે.પાટણ શહેરનાં આનંદ સરોવર કેનાલ થી ટેલિફોન એક્સ્ચેન્જ સુધીની કેનાલની સફાઈ કરવામાં આવી હતી.

હાલમાં જિલ્લામાં પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી અંતર્ગત ખાડા પુરણ, કેચપીટ-મેઈનહોલ-કાંસની સફાઈ, કેનાલ, તળાવ ઊંડા કરવાની બાબત, રસ્તા રીપેરીંગ, તેમજ નદી- નાળાની સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.