પાટણમાં કચરાનાં સ્ટેન્ડોમાં મોટા પાયે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ નંખાયો

પાટણ
પાટણ

પાટણ શહેરમાં રોજ રોજ નિકાલ થતા અને નિકળતા 40 ટન ઘનકચરામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પણ નાંખવામાં આવતો હોવાથી આ પ્રકારનો કચરો ઉઠાવતાં સફાઇ કર્મીઓનાં આરોગ્ય સામેજોખમ તોળાઇ રહ્યું છે.

આ અંગે મળતી મમાહિતી મુજબ પાટણ શહેરમાં 11 વોર્ડમાં કચરાનાં નિકાલ માટે કચરાનાં સ્ટેન્ડમાંથી કચરાનો નિકાલ કરતા સફાઇ કર્મીઓ સવારે 4 થી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી કામ કરે છે. ત્યારે શહેરમાં મેડિકલ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ધંધાર્થીઓ દ્વારા તેમનો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ સરકારનાં નિતી નિયમો પ્રમાણે આપેલા કોન્ટ્રાક્ટ મારફતે કરવાનો હોવા છતાં ઘણા ધંધાર્થીઓ પોતાનાં મેડિકલ વેસ્ટનાં પૈસા બાવવા માટે તેનો નિકાલ પાટણ નગરપાલિકાનાં કચરાનાં સ્ટેન્ડમાં કરતાં હોવાથી તે ચેપી રોગ ફેલાવતા હોવાથી નગરપાલિકાનાં સફાઇ કર્મીઓ તથા વાહન શાખાનાં કર્મચારીઓ તેનો ભોગ બની શકે છે. આવા સફાઈ કર્મીઓ ખાસ કરી કરાર આધારિત સફાઈ કર્મીઓને સરકારી તંત્ર કે નગરપાલિકા કોઇ વીમા કવચ આપતી ન હોવાથી તેમને કોઇ આવા લાભ મળતા નથી.

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.