યુનિવર્સિટીના સ્નાતક સેમ 3 અને 5ના 15 હજાર છાત્રોને આ વર્ષે 50 % પરીક્ષા ફી માફ

પાટણ
પાટણ

હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓક્ટોબર ડિસેમ્બરની પરીક્ષાની જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં સેમ 5ની 21 ડિસેમ્બર અને સેમ-3ની 30 ડિસેમ્બરથી પરીક્ષાનો આરંભ થનાર છે. ત્યારે ગત વર્ષે બન્ને સેમના છાત્રોને પ્રેમોશન આપી પરીક્ષામાં માફ કરાયેલ 50 ટકા ફીનો લાભ મળશે.

ગત વર્ષે મેરીટ બેઝ પ્રોગ્રેશન આપેલ સેમ 2 અને 4 ના છાત્રોની પરીક્ષા રદ થતા તેમની ફી માં 50 ટકા રાહત આપવના પરિપત્ર કર્યો હતો. બન્ને સેમમાં છાત્રો ફી ભરી હોઈ પરત આપવાના બદલે આગળના સેમમાં સરભર કરવા નિર્ણય કર્યો હતો. જે અનુસંધાને સેમ 2 અને 4 ના વિદ્યાર્થીઓને તેનો લાભ આ વર્ષની સેમ 3 અને 5 ની પરીક્ષા ફી માં અપાયો છે .


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.