420 દિવસમાં 2.50 લાખ ટેસ્ટ સામે 10,496 કેસ, જિલ્લામાં 5 ટકા કેસ સામે 93 ટકા રિકવરી રેટ

પાટણ
પાટણ 59

પાટણ જિલ્લામાં કેસની સરખામણીએ રિકવરી રેટ ઉંચો રહ્યો છે. જિલ્લામાં 5 ટકા કેસ સામે 93 ટકા રિકવરી રેટ રહ્યો છે. જેથી કેસની સામે સ્વસ્થ થનારની સંખ્યા વધારે છે. જિલ્લામાં 420 દિવસમાં 2.50 લાખથી વધુ લોકોના કોરોનાના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 2,39,613 લોકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ અને 10,496 રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે.

સરેરાશ ટકાવારીમાં જોઈએ તો જિલ્લામાં પોઝિટિવ રેશિયો 5 ટકા જ જોવા મળ્યો હતો. સામે 95 ટકા લોકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. લહેર પ્રમાણે જોઈએ તો પોઝિટિવ રેશિયો બીજી લ્હેરમાં વધારે જોવા મળ્યો હતો. જેમાં પ્રથમ લહેરમાં શરૂઆતના 2,03,469 લોકોના ટેસ્ટિગ કરતા 5023 કેસ નોંધાતા એક વર્ષ ઉપર એટલે કે 372 દિવસમાં નોંધાયા હતા.પરંતુ બીજી લહેરમાં 8 એપ્રિલ કોરોનાની તેજ રફ્તાર જોવા મળી હતી. 24 મે સુધી ફક્ત 47 દિવસમાં 47,405 લોકોના ટેસ્ટિંગ કર્યા તેમાં બીજા 5473 કેસ નોંધાયા હતા. કુલ નોંધાયેલ 10496 જેટલા કેસ સામે અત્યાર સુધીમાં 9851 લોકો સ્વસ્થ પણ થયા છે. 94 લોકોના મોત થયા છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.